Ömer Asım AKSOY

Gaziantep’in yerli ailelerinden olan Ömer Asım Aksoy 1898 doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini Antep’te, yükseköğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesinde bitirmiştir. Nizip’te cumhuriyet savcılığı, Gaziantep’te avukatlık, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, Maarif-i Mahalliye-i İslamiye üyeliği, Halk Okulu müdürlüğü, Halk Fırkası ve Halkevi İl Başkanlığı, Gazi Sancak gazetesi yazı işleri müdürlüğü yapmış, Gaziantep Savunmasına katılmış ve 1935’ten 1950’ye değin Gaziantep’ten milletvekili seçilmiştir.

Daha çocukken babaannesinin ve Gazianteplilerin konuşmalarından duyduğu zevkle kendisinde öz Türkçe bilinci uyanmış olduğunu ve Gaziantep ağızını derlemeye o zamandan başladığını söylemektedir.

Türk Dil Kurumu çalışmalarıyla da kurulduğu günden beri ilgilenmiş ve 1941’de bu kurumun Tarama ve Derleme Kolu başkanlığına getirilmiştir. Otuz beş yıl süren çalışmalarla sekiz cilt Tarama Sözlüğü’nün ve on iki cilt Derleme Sözlüğü’nün ortaya çıkmasını sağlamış ve iç sayfalarda adları görülen kişisel eserlerini yazmıştır. 1963 yılında kol başkanlığına ek olarak Genel Yazmanlığa da seçilmiş, 1976’ya değin sürdürdüğü bu görevlerinden kendi isteğiyle çekilmiştir. Ancak yine, Türk Dil Kurumu’nun kapatıldığı 1983 yılına değin, yönetim kurullarına seçilmiştir. Böylece Dil Kurumundaki hizmet süresi kırk üç yılı bulmuştur.

Aksoy, dilimizi özleştirme ve bağımsızlığına kavuşturma akımının en güçlü emekçilerindendir. Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu, “Ömer Asım Aksoy Armağanı” adıyla çıkardığı kitabın başına şunları yazmıştır:

“Türk diline değerli hizmetlerle geçen yaşamının 80’inci yılında Türk Dil Kurumunun sunduğu armağandır.” Görevinden ayrılışında verilen plakette de şöyle yazılıdır:

“Dil devriminin yılmaz savaşçısı Ömer Asım Aksoy’a Türk Dil Kurumunun gönül borcuyla.” Gaziantep Üniversitesi ona, değerli çalışmalarından dolayı “Fahri Doktor” ünvanı vermiştir.